REGULAMIN SPRZEDAŻY PROJEKTU „ROZRUSZAJ CIAŁO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług on-line (usług elektronicznych) przez MEDIRE. GABINET FIZJOTERAPII I MASAŻU KATARZYNA PETELA z siedzibą przy ul. Milczańskiej 18G/10, 61-131 Poznań, NIP 5791727332 (dalej „Organizator”) w zakresie projektu on-line pt. “Rozruszaj ciało”.
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem kasia@szkolapracyzcialem.pl

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na zorganizowaniu projektu on-line pt. “Rozruszaj ciało” (dalej „Projekt”). Projekt przeznaczony jest dla kobiet. Celem Projektu jest promocja i zwiększenie poziomu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Projekt trwa od 11 marca do 15 czerwca 2019 roku, przy czym Uczestnicy mają zagwarantowany dostęp do materiałów składających się na Projekt do dnia 30 czerwca 2019 roku.
 3. Treści merytoryczne w Projekcie zostały sporządzone przez Organizatora.
 4. W ramach projektu Uczestnicy otrzymają dostęp do treści merytorycznych w formie transmisji na żywo na kanale Youtube lub nagrań wideo:

– Udział w projekcie ROZRUSZAJ CIAŁO przez 2 tygodnie. Obejmuje 6 zajęć po około 30 minut. Dostęp do grupy na Facebooku. Dostęp do ćwiczeń online 24/7.

– Udział w projekcie ROZRUSZAJ CIAŁO przez 4 tygodnie. Obejmuje 12 zajęć po około 30 minut. Dostęp do grupy na Facebooku. Dostęp do ćwiczeń online 24/7.

Udział w projekcie ROZRUSZAJ CIAŁO przez 8 tygodni. Obejmuje 24 zajęcia po około 30 minut. Dostęp do grupy na Facebooku. Dostęp do ćwiczeń online 24/7.

 1. Do korzystania z Projektu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także konta e-mail.
 2. Uczestnicy Projektu otrzymają możliwość dołączenia do grupy na portalu www.facebook.com, a więc do udziału w grupie potrzebne jest posiadanie konta na tym portalu. Grupa jest platformą do konsultacji pomiędzy Uczestnikami.
 3. Podczas korzystania z Projektu zabronione jest dostarczanie przez użytkowników – w szczególności na portalu Facebook – treści bezprawnych.
 1. Zawartość merytoryczna Projektu on-line udostępniana będzie za pośrednictwem wiadomości e-mail z linkami przekierowującymi do platformy Youtube oraz za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez Organizatora

ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia Uczestnikowi materiałów w częstotliwości podanej w punkcie 6
 2. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego uiszczenia całej ceny za Projekt.

ZAKUP KURSU, CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Cena Projektu dla udziału przez 2-tygodnie to 29 zł brutto, dla udziału przez 4-tygodnie to 49 zł brutto, dla udziału przez 8-tygodni to 79 zł brutto
 2. Zakupu Projektu można dokonać w okresie pomiędzy 1 marca 2019 r a 1 czerwca 2019 roku.
 3. Zakupu Projektu dokonuje się poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, podanie swoich danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie internetowej www.szkolapracyzcialem.pl Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje wysłanie do Ciebie automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Projektu. Umowa zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Ciebie przycisku „Zamawiam i płacę”, przy jednoczesnej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik może wybrać jedną z następujących form płatności za Projekt:
 5. Płatność online za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 6. Płatność przelewem na konto bankowe, w sytuacji, kiedy transakcja za pomocą systemu nie jest możliwa – proszę w takiej sytuacji o kontakt kasia@szkolapracyzcialem.pl
 7. Organizator wystawia rachunek (kwota na rachunku nie będzie zawierać podatku VAT, ponieważ Organizator nie jest płatnikiem tego podatku), doręczaną w formie elektronicznej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jako uczestnikowi Projektu nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy kupna Projektu (nie stosuje się art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), ponieważ prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności zastosowanie ma punkt 13 –  w odniesieniu do cyfrowych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Mimo powyższego, możesz odstąpić od umowy zakupu Projektu, jeśli w pierwszych 7 dniach Projektu zapoznasz się ze wszystkimi materiałami zamieszczonymi na platformie Projektu i wykonasz wszystkie dostępne ćwiczenia, a mimo to uznasz, że w żaden sposób nie zmieniło to poziomu Twojej aktywności fizycznej i nie wpłynęło na zdrowy styl życia. Wyślij do Organizatora w tej kwestii wiadomość e-mail najpóźniej 7 dnia od momentu otrzymania dostępu do Projektu.

DANE OSOBOWE

 1. Twoje dane osobowe podane przy zakupie Projektu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora (administrator danych) na cele przeprowadzenia Projektu.
 2. Organizator oświadcza, że stosuje wobec Twoich danych osobowych odpowiednie środki zabezpieczające – zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a jedynie osobom upoważnionym przez Organizatora w celu przeprowadzenia Projektu.
 4. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 5. Pamiętaj, że zawsze służy Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 6. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na cele marketingowe.

 

REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje co do Projektu możesz składać w formie mailowej na adres kasia@szkolapracyzcialem.pl
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem podlega prawu polskiemu.